Digisource Danmark ApS er et digitaltrykkeri med egen grafisk tegnestue, med bopæl i Viborg.

En stor forandringsevne og vilje gør os til herre over teknikken - og ikke omvendt!

Med rod i ét af Danmarks første rendyrkede digitaltrykkerier, som så dagens lys 1. januar 1997, har vi udviklet produktionssystemer, der baserer sig på digitaltryk, digital offset og offsettryk ud fra filosofien »bedst egnet til opgaven«.

Flere og flere opgaver løses i dag digitalt, men en kombination af de tre produktionsteknikker viser sig ofte at være hensigtsmæssig.

DigiSource Danmark ApS tilbyder alle former for grafisk produktion og rådgivning.

Vores valg af produktionsform vil aldrig være begrænset af hvad vi lige har af ledige maskiner, men vil altid være udtryk for, hvad der tjener den enkelte opgave bedst, for at opnå den optimale kvalitet til den rigtige pris.

Vort netværk af gode underleverandører og internationale samarbejdspartnere sikrer, at vi til stadighed kan levere de produkter og tjenesteydelser som efterspørges - såvel nu som i fremtiden.